Logo Søg Åben menu

Om People'sPress

Udgangspunktet hos People’sPress er, at kvalitet og kommerciel succes ikke udelukker hinanden.

Vi udgiver gode bøger i alle genrer, og efterfølgende gør vi vores yderste for at fortælle danskerne om dem. Vi accepterer ikke dogmet om, at bogen er for de få. Gode bøger er for alle, og gode bøger er fantastiske til at formidle historier, debat, tanker, følelser og stor kunst.

Om People’sPress Jr.

People’sPress Jr. udgiver børne- og ungdomslitteratur og er en del af ArtPeople og datterforlag til People’sPress.

Vi mener ikke, at bogen skal overleve på trods af nettet, mobilen og fjernsynet, men at den skal leve i kraft af og i samspil med dem. Bogen skal fortsat være formidler af fantastiske universer, en leg med sproget og læserens fantasi.Indsend dit manuskript

Vi vil altid gerne høre fra nye forfattere. Du kan enten sende dit manuskript til os (se adressen nedenfor), eller du kan indlevere det i vores reception. Så skal vi nok sørge for, at brevet havner på rette plads.Husk altid at opgive dit navn, adresse, telefonnr. og e-mail. Kvittering for modtagelse, samt eventuelt afslag vil blive sendt til forfatteren på mail. Skriv derfor din e-mail oplysninger tydeligt ved indsendelsen. Vi har følgende ønsker til indsendte manuskripter:

  • At manuskriptet indsendes på papir.
  • At manuskripter er skrevet på computer, med halvanden linjeafstand og en bred margen, så der er plads til redaktørens notater. Vi vil helst undgå ringbind. De er besværlige i posten og vil ikke blive sendt retur.
  • At manuskriptet forsynes med et følgebrev, der giver redaktøren mulighed for hurtigt at sætte sig ind i, hvad det er for en type manuskript, han/hun sidder med.

  • Husk altid at opgive dit navn og din adresse og også gerne telefonnr. eller e-mail.
  • Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os noget ansvar for originalmateriale, og vi returnerer kun dit manuskript, hvis du vedlægger eller fremsender en frankeret svarkuvert.
  • Sørg for altid selv at have en kopi af manuskriptet. Vi beholder materialet to uger efter, vi har sendt dig et svarbrev. Det tager op til tolv uger for os at vurdere dit manuskript.

Vi foretrækker, at manuskriptet ikke sendes til andre forlag i denne periode. Vi har desværre ikke altid mulighed for at give uddybende kritik/respons på de manuskripter, vi takker nej til.

Vi modtager også synopser eller ufærdige manuskripter, men skal selvfølgelig kunne give os en fornemmelse af værket. Eventuelle billeder må gerne indgå.

Du kan også sende dit spørgsmål til redaktionsassistent Anne Thomsen - anne@peoplespress.dk

NB: Vi modtager IKKE manuskripter digitalt og mailen er kun til spørgsmål vedrørende formalia.

Held og lykke med dit projekt!

People'sPress
Att.:Redaktionen
Vester Farimagsgade 41
1606 København V
PeoplesPress.dk
Telefon: +45 3311 3311 - E-mail: info@peoplespress.dk
Facebook Twitter